Oniszczuk, J. (2014). Tworzenie aktów normatywnych jako instrument polityki publicznej. Technika budowy tekstu. Studia Z Polityki Publicznej , 1(3(3), 25-49. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.2