KarpiĊ„ski, A. (2014). PrzewartoĊ›ciowania w polityce gospodarczej wobec deindustrializacji. Studia Z Polityki Publicznej , 1(3(3), 71-82. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.4