Gajewski, D. (2014). Polityka podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle polityki publicznej. Studia Z Polityki Publicznej , 1(3(3), 83-93. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.5