Latoszek, E., & Kłos, A. (2016). Partnerstwo wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Studia Z Polityki Publicznej , 3(4(12), 177-194. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2016.4.8