MICHALEWSKA-PAWLAK, M.; KLIMOWICZ, M. Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych. Studia z Polityki Publicznej , v. 8, n. 1(29), p. 9-25, 19 kwi. 2021.