SALAMON, Justyna. Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej. Studia z Polityki Publicznej, [S. l.], v. 8, n. 1(29), p. 125–140, 2021. DOI: 10.33119/KSzPP/2021.1.7. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2430. Acesso em: 23 maj. 2024.