SEMPIJJA, N.; BRITO, P. M. Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie. Studia z Polityki Publicznej, v. 9, n. 1(33), p. 13-32, 6 cze. 2022.