ZBIERANEK, Piotr. Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej. Studia z Polityki Publicznej, [S. l.], v. 9, n. 4(36), p. 71–93, 2022. DOI: 10.33119/KSzPP/2022.4.4. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2897. Acesso em: 23 luty. 2024.