WO┼╣NICKI, J. Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy. Studia z Polityki Publicznej , v. 1, n. 1(1), p. 11-31, 2 luty 2014.