SZUMLICZ, T. Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce. Studia z Polityki Publicznej , v. 1, n. 1(1), p. 81-100, 2 luty 2014.