CICHOŃSKA, D.; FEDOROWSKI, J.; HOLLY, R. Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja. Studia z Polityki Publicznej , v. 1, n. 1(1), p. 101-112, 2 luty 2014.