KUPIEC, T. Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym. Studia z Polityki Publicznej , v. 1, n. 2(2), p. 33-54, 2 cze. 2014.