Legutko-Kobus, Paulina. 2018. „Partycypacja Jako Element Programowania Rozwoju Lokalnego”. Studia Z Polityki Publicznej 5 (3(19):45-58. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.3.