Michalewska-Pawlak, Małgorzata, i Monika Klimowicz. 2021. „Wpływ Rządowego Programu Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) Na społeczną Aktywizację osób Starszych W Polsce. Wnioski Z Badań jakościowych”. Studia Z Polityki Publicznej 8 (1(29):9-25. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.1.