Salamon, Justyna. 2021. „Znaczenie państw Maghrebu W Polityce Królestwa Hiszpanii Przed Akcesją Do Unii Europejskiej”. Studia Z Polityki Publicznej 8 (1(29):125-40. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.7.