Dubicki, Piotr. 2021. „Budżet Obywatelski Jako Element Partycypacji społecznej”. Studia Z Polityki Publicznej 8 (1(29):91-105. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.5.