Popławska, Joanna Zuzanna, i Justyna Gać. 2021. „Rola Organizacji pozarządowych W Procesie Integracji migrantów W Polsce. Przykład Łomży”. Studia Z Polityki Publicznej 8 (3(31), 57-73. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.3.4.