Elhadad, Sharon, i Udi Sommer. 2022. „Dyfuzja Polityki Publicznej W Systemach Federalnych Podczas Stanu wyjątkowego. Upowszechnianie Polityki Lockdownu Podczas Pandemii COVID-19 W Stanach Zjednoczonych”. Studia Z Polityki Publicznej 9 (1(33), 55-82. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.1.3.