Sempijja, Norman, i Paula Mora Brito. 2022. „Błąd "wyborów naukowych" W Erze COVID. Odkrywanie Wyzwań związanych Z zarządzaniem Wyborami 2020-2021 W Ugandzie”. Studia Z Polityki Publicznej 9 (1(33), 13-32. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.1.1.