Chohan, Usman W. 2022. „Analiza Dostosowania Polityk Publicznych W Reakcji Na COVID- 19 W Krajach rozwijających się. Studium Przypadku Pakistanu”. Studia Z Polityki Publicznej 9 (2(34):9-30. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.1.