Karvounis, Antonios. 2022. „Dyplomacja Miejska I Polityka Publiczna W Erze COVID-19. Sieciowane Reakcje Z Greckiej Stolicy”. Studia Z Polityki Publicznej 9 (2(34):47-62. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.3.