Zbieranek, Piotr. 2022. „Instytucje Ramowe. Publiczne Instytucje Kultury Jako Katalizator Metagovernance W Polityce Kulturalnej”. Studia Z Polityki Publicznej 9 (4(36):71-93. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.4.4.