Nowak-Far, Artur. 2014. „Krzywa Kuznetsa a wielość Jurysdykcji Fiskalnych”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (1(1), 57-79. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.3.