Cichońska, Dominika, Jarosław Fedorowski, i Romuald Holly. 2014. „Spójność Polityki Unii Europejskiej: Wielowymiarowa Regionalizacja”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (1(1), 101-12. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.5.