Jachowicz, Piotr. 2014. „110 Lat Polityki Publicznej W Wielkiej Brytanii”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (1(1), 113-41. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.6.