Kupiec, Tomasz. 2014. „Ewaluacja Jako narzędzie zarządzania W Sektorze Publicznym”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (2(2), 33-54. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.2.