Kłos, Agnieszka. 2014. „Nowe źródła zasobów własnych Unii Europejskiej”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (2(2), 55-78. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.3.