Kubylis, Rita. 2014. „Funkcjonowanie Urzędu Podatkowego W Królestwie Norwegii”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (2(2), 133-56. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.6.