Jabłońska, Elżbieta, i Justyna Kapturkiewicz. 2014. „Trzecie Seminarium Naukowe Z Nauk O Polityce Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie Polityka Publiczna W Polsce – Priorytety I Wyzwania”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (2(2), 157-66. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/591.