Błędowski, Piotr. 2014. „Polityka społeczna Jako specjalność Nauk o polityce Publicznej – próba Charakterystyki”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (3(3), 9-23. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.1.