Oniszczuk, Jerzy. 2014. „Tworzenie aktów Normatywnych jako instrument Polityki Publicznej. Technika budowy Tekstu”. Studia Z Polityki Publicznej 1 (3(3), 25-49. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.3.2.