Latoszek, Ewa, i Agnieszka Kłos. 2016. „Partnerstwo Wschodnie Jako Nowa Forma współpracy Unii Europejskiej Z Krajami Trzecimi”. Studia Z Polityki Publicznej 3 (4(12), 177-94. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2016.4.8.