Legutko-Kobus, P. . (2018) „Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego”, Studia z Polityki Publicznej, 5(3(19), s. 45–58. doi: 10.33119/KSzPP.2018.3.3.