Zybała, A. (2018) „Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Partycypacja i kultura zarządzania w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej, 5(3(19), s. 73-91. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/1074 (Udostępniono: 4październik2022).