Michalewska-Pawlak, M. i Klimowicz, M. (2021) „Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 9–25. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.1.