Zubrzycka-Czarnecka, A. (2021) „Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie”, Studia z Polityki Publicznej , 8(1(29), s. 27-48. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.2.