Salamon, J. (2021) „Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 125–140. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.7.