Dubicki, P. (2021) „Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 91–105. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.5.