Stęplewska, K. (2021) „Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002-2018”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 49–71. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.3.