Gędek, W. (2021) „Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 107–124. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.6.