Popławska, J. Z. i Gać, J. (2021) „Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży”, Studia z Polityki Publicznej , 8(3(31), s. 57-73. doi: 10.33119/KSzPP/2021.3.4.