Sari, P. A., Sari, W. P. i Rinaldo, D. (2022) „Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję”, Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 63-82. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.4.