Zapędowska-Kling, K. (2021) „Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 55–73. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.3.