Chohan, U. W. (2022) „Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu”, Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 9–30. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.1.