Zbieranek, P. (2022) „Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej”, Studia z Polityki Publicznej, 9(4(36), s. 71–93. doi: 10.33119/KSzPP/2022.4.4.