Wajda, M. (2024) „Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – ewolucja czy rewolucja we wspieraniu miast?”, Studia z Polityki Publicznej, 10(2(38), s. 9–27. doi: 10.33119/KSzPP/2023.2.1.