Woźnicki, J. (2014) „Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 11-31. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.1.