Zybała, A. (2014) „Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 33-55. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.2.