Nowak-Far, A. (2014) „Krzywa Kuznetsa a wielość jurysdykcji fiskalnych”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 57-79. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.3.