Szumlicz, T. (2014) „Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce”, Studia z Polityki Publicznej , 1(1(1), s. 81-100. doi: 10.33119/KSzPP.2014.1.4.